• Ankur Shikshan Sansthan, Ratlam Road, Banswara (RAJ.)
 • ankurshikshansansthan@gmail.com
 • + 91 02962-243002
 • Academic Achievers

  Academic achievement or (academic) performance is the extent to which a student, teacher or institution has achieved their short or long-term educational goals. Cumulative GPA and completion of educational degrees such as Ankur Sr. Sec. School  represent academic achievement.

  Academics – 2018-19

  10th Class 

  Lakshit Bamaniya  93.60%
  Arun Pratap Singh  88.20%
  Mehul Rathore  86.80% 
  Dhruv Choubisa  86.40%
  Sejal Garg  84.40%
     

  Academics – 2018-19

  12th Science Stream

  Aditya Charpota  90.6%
  Mohammed Modi  86.6%
  Nimisha Singh  80.00%
  Yamini Prabha Joshi  80.6%
  Yashswini Joshi 78.2%

   

  Academics 2017-18

  12th Science Mathematics                                            

  Ismail Bhungara 90.2%
  Himan Upadhyay 88.6%
  Kanishk Sharma 88.2%
  Yusuf Abbas 86.8%
  Shrey Jain 86.4%
  Saurbh Singh 85.8%
  Bhupesh Bhartwaj 85.6%
  Deepak Meena 85.8%
  Nikhil Damore 84.2%
  Vinay Maida  81.8%
  Fakruddin Khamera  81.4%  

  12th Science Biology

  Tanu Mehta  85.00%
  Palak Talwariya 82.00%

  12th Commerce

  Sakar Saraf 84.2%
  Fatema Ratlami 80%

  10th Class Achievement 2017-18

  Komal Singh 93.6%
  Bhavya Bhatt 80%
  Akshat Prajapti 79%

   Academics 2016-17

  12th Science Mathematics                               

  Haider Ali Lokhand

  (Maths 100/100)

  92.4%
  Meetul Rathore 92%
  Tanuj Dwivedi  92%
  Yashasvi Shukla 92%
  Himesh Patel 91.4%
  Nerit Sharma 91.4%
  Abhimanyu Diwedi 90.2%
  Dikshita Upadhyay  90%
  Sarthak Ranjan 88.2%
  Deepen Bhavsar  87%
  Deeya Upadhyay  86%
  Harshvardhan Singh Sisodia 88.8%

  12th Science Biology

  Ritesh Sharma               89.4%
  Sakshi Roat 89.2
  Pulkit Pathak 88.6%

  12th Commerce

   Abizar Sarwanwala  91%    
  Ronak Jain 80%

   

   

   

   

   

  10th Class Achievement 2016-17 

  Tanvi chouhan                                          10 CGPA   
  Jahnavi Rathod 10 CGPA
  Maulik Mehta 10 CGPA
  Nimisha Singh 10 CGPA
  Yamini Prabha Joshi 10 CGPA
  Yashswini Joshi 10 CGPA
  Iramnaaz Sindhi 10 CGPA
  Gunjan Audichya 10 CGPA
  Riddhi Panchal 9.6 CGPA
  Vini Vyas 9.4 CGPA
   Dixita Shah  9.4 CGPA
  Yogansha Purohit    9.4 CGPA
  Sunay Sharma 9.2 CGPA
  Dhvanish Sharma  9.2 CGPA
  Irshita mali 9 CGPA

   

   

  Academic achievement or (academic) performance is the extent to which a student, teacher or institution has achieved their short or long-term educational goals. Cumulative GPA and completion of educational degrees such as Ankur Sr. Sec. School  represent academic achievement.

  Academics 2017-18

  12th Science Mathematics                                            

  Ismail Bhungara 90.2%
  Himan Upadhyay 88.6%
  Kanishk Sharma 88.2%
  Yusuf Abbas 86.8%
  Shrey Jain 86.4%
  Saurbh Singh 85.8%
  Bhupesh Bhartwaj 85.6%
  Deepak Meena 85.8%
  Nikhil Damore 84.2%
  Vinay Maida  81.8%
  Fakruddin Khamera  81.4%  

  12th Science Biology

  Tanu Mehta  85.00%
  Palak Talwariya 82.00%

  12th Commerce

  Sakar Saraf 84.2%
  Fatema Ratlami 80%

  10th Class Achievement 2017-18

  Komal Singh 93.6%
  Bhavya Bhatt 80%
  Akshat Prajapti 79%

   Academics 2016-17

  12th Science Mathematics                               

  Haider Ali Lokhand

  (Maths 100/100)

  92.4%
  Meetul Rathore 92%
  Tanuj Dwivedi  92%
  Yashasvi Shukla 92%
  Himesh Patel 91.4%
  Nerit Sharma 91.4%
  Abhimanyu Diwedi 90.2%
  Dikshita Upadhyay  90%
  Sarthak Ranjan 88.2%
  Deepen Bhavsar  87%
  Deeya Upadhyay  86%
  Harshvardhan Singh Sisodia 88.8%

  12th Science Biology

  Ritesh Sharma               89.4%
  Sakshi Roat 89.2
  Pulkit Pathak 88.6%

  12th Commerce

   Abizar Sarwanwala  91%    
  Ronak Jain 80%

   

   

   

   

   

  10th Class Achievement 2016-17 

  Tanvi chouhan                                          10 CGPA   
  Jahnavi Rathod 10 CGPA
  Maulik Mehta 10 CGPA
  Nimisha Singh 10 CGPA
  Yamini Prabha Joshi 10 CGPA
  Yashswini Joshi 10 CGPA
  Iramnaaz Sindhi 10 CGPA
  Gunjan Audichya 10 CGPA
  Riddhi Panchal 9.6 CGPA
  Vini Vyas 9.4 CGPA
   Dixita Shah  9.4 CGPA
  Yogansha Purohit    9.4 CGPA
  Sunay Sharma 9.2 CGPA
  Dhvanish Sharma  9.2 CGPA
  Irshita mali 9 CGPA

   

   

  Academic achievement or (academic) performance is the extent to which a student, teacher or institution has achieved their short or long-term educational goals. Cumulative GPA and completion of educational degrees such as Ankur Sr. Sec. School  represent academic achievement.

  Academics 2017-18

  12th Science Mathematics                                            

  Ismail Bhungara 90.2%
  Himan Upadhyay 88.6%
  Kanishk Sharma 88.2%
  Yusuf Abbas 86.8%
  Shrey Jain 86.4%
  Saurbh Singh 85.8%
  Bhupesh Bhartwaj 85.6%
  Deepak Meena 85.8%
  Nikhil Damore 84.2%
  Vinay Maida  81.8%
  Fakruddin Khamera  81.4%  

  12th Science Biology

  Tanu Mehta  85.00%
  Palak Talwariya 82.00%

  12th Commerce

  Sakar Saraf 84.2%
  Fatema Ratlami 80%

  10th Class Achievement 2017-18

  Komal Singh 93.6%
  Bhavya Bhatt 80%
  Akshat Prajapti 79%

   Academics 2016-17

  12th Science Mathematics                               

  Haider Ali Lokhand

  (Maths 100/100)

  92.4%
  Meetul Rathore 92%
  Tanuj Dwivedi  92%
  Yashasvi Shukla 92%
  Himesh Patel 91.4%
  Nerit Sharma 91.4%
  Abhimanyu Diwedi 90.2%
  Dikshita Upadhyay  90%
  Sarthak Ranjan 88.2%
  Deepen Bhavsar  87%
  Deeya Upadhyay  86%
  Harshvardhan Singh Sisodia 88.8%

  12th Science Biology

  Ritesh Sharma               89.4%
  Sakshi Roat 89.2
  Pulkit Pathak 88.6%

  12th Commerce

   Abizar Sarwanwala  91%    
  Ronak Jain 80%

   

   

   

   

   

  10th Class Achievement 2016-17 

  Tanvi chouhan                                          10 CGPA   
  Jahnavi Rathod 10 CGPA
  Maulik Mehta 10 CGPA
  Nimisha Singh 10 CGPA
  Yamini Prabha Joshi 10 CGPA
  Yashswini Joshi 10 CGPA
  Iramnaaz Sindhi 10 CGPA
  Gunjan Audichya 10 CGPA
  Riddhi Panchal 9.6 CGPA
  Vini Vyas 9.4 CGPA
   Dixita Shah  9.4 CGPA
  Yogansha Purohit    9.4 CGPA
  Sunay Sharma 9.2 CGPA
  Dhvanish Sharma  9.2 CGPA
  Irshita mali 9 CGPA